Σύσκεψη για τα έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών στο Δήμο Ιλίου

Σύσκεψη για τα έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ιλίου την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016, σε συνέχεια των συναντήσεων που έχουν προηγηθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της Επιτροπής Συντονισμού των συναρμόδιων φορέων.

 

 

Σύσκεψη για τα έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα Αθηνών, πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Ιλίου την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016, σε συνέχεια των συναντήσεων που έχουν προηγηθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της Επιτροπής Συντονισμού των συναρμόδιων φορέων.

 
Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠ.ΕΝ. και των Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης και Αγ. Αναργύρων-Καματερού, προκειμένου να καταγραφούν τα τοπικά προβλήματα, οι ανάγκες αντιπλημμυρικής προστασίας των Δήμων, οι προτάσεις έργων και μελετών, οι προτεινόμενες λύσεις και να υπάρξει μια αμφίπλευρη ενημέρωση, με στόχο την ένταξή τους στο Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής.

 

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, ο Δήμαρχος Πετρούπολης Βαγγέλης Σίμος, από τον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Σωτήρης Καμαρινόπουλος, ο Ειδικός Γραμματέας της ΕΓΥ Ιάκωβος Γκανούλης, η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της ΕΓΥ Μαρία Γκίνη, ο καθηγητής του Α.Π.Θ. Θεοφάνης Παυλίδης, Αντιδήμαρχοι και Διευθυντές Υπηρεσιών των Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης και Αγ. Αναργύρων-Καματερού, υπηρεσιακοί παράγοντες της ΕΓΥ και του ΑΣΔΑ, καθώς και εκπρόσωποι της εταιρείας μελετών. 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για