Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΙΛΙΟΥ την 6-9-23 και ώρα 20:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1. Λήψη απόφασης για έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, έτους 2023

ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023

ΘΕΜΑ 3. Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου μέσω αντιτίμου, στα πλαίσια προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023

ΘΕΜΑ 4. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 163/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 5. Λήψη απόφασης για την εφαρμογή κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην οδό Πατρόκλου (από την οδό Πριάμου έως την οδό Μενελάου) και κυκλοφοριακής οργάνωσης των υφιστάμενων πεζοδρόμων του εμπορικού κέντρου του Δήμου Ιλίου

ΘΕΜΑ 6. Λήψη απόφασης για έγκριση αμφιδρόμησης τμήματος της οδού Πριάμου, μεταξύ των οδών Κυθήρων και Μελετίου Βασιλείου (Περιοχή Ραδιοφωνίας) και εφαρμογή πρόσθετων
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή

ΘΕΜΑ 7. Έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης τμήματος Κοινόχρηστου Χώρου – ιδιοκτησίας ΒΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Κ.Α. 011131 που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2206 – Περιοχής ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ
ΘΕΜΑ 8. Έγκριση σχεδίου Διαδημοτικής Συνεργασίας για την υποστήριξη της ΥΔΟΜ Δήμου Αιγάλεω

ΘΕΜΑ 9. Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΟΔΟΥ ΠΡΩΤΕΣΙΛΑΟΥ (ΑΠΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΕΩΣ ΑΙΑΚΟΥ)

ΘΕΜΑ 10. Έγκριση χορήγησης παράτασης για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ. Α2/22

ΘΕΜΑ 11. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓ. Β3/23
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 12. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας
Ε. ΔΙΕΘΥΝΘΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ 13. Λήψη απόφασης Επικαιροποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας για το «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ιλίου (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά)»

ΘΕΜΑ 14. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ιλίου στην Πρόσκληση με κωδικό αττ 024(Α/Α ΟΠΣ 2406) με τίτλο «Συνέχιση Κέντρων Κοινότητας» ΣΤ.ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ 15. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου, σε αθλητικά σωματεία και φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων

ΘΕΜΑ 16. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος, λόγω μη πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος επί των οδών Αλαμάνας 48 & Γραβιάς στο Δήμο μας

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για