Τακτική & Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 24.9.2015

Τακτική και Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 24η Σεπτεμβρίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 24η Σεπτεμβρίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.    Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για την κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2016
2.    Έγκριση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016 – 2019
3.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015
4.    Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια ειδικού φωτισμού για τις πλατείες του Δήμου»
5.    Λήψη απόφασης για οφειλή από βεβαιωτικό κατάλογο του ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
6.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 143/30.04.2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7.    Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του Υποέργου 3 με τίτλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
8.    Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2013
9.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο μας από την κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2014
10.    Λήψη απόφασης για την αποδοχή επιχορήγησης από την κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ για ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ έτους 2014
11.    Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 19/2007 για την απαλλοτρίωση επί των οδών Πολυφήμου & Παρνασσίδος – Ο.Τ. 378, 379 περιοχής Αγ. Φανουρίου
12.    Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ
13.    Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

14.    Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του Δ’ ΚΑΠΗ του Δήμου Ιλίου
15.    Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στο Δήμο Ιλίου κατά το άρθρο 70 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

 

 

 

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 24η Σεπτεμβρίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέμα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

1.    Έγκριση απολογισμού – ισολογισμού – αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου έτους 2014

 

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για