Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 10.9.2015

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 10η Σεπτεμβρίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

 

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 10η Σεπτεμβρίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.    Λήψη απόφασης για ορθή απεικόνιση λογιστικής καρτέλας ‘’ΑΕΕΓΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ’’ βάσει λογιστικής τακτοποίησης ποσού 170,58 €
2.    Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Ιλίου λόγω παραγραφής
3.    Ορισμός ορκωτού ελεγκτή λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2015
4.    Έγκριση πίστωσης για  την «Προμήθεια γεύματος για τις ανάγκες σίτισης για τις Βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015»

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄ αριθμ. ΑΠ 01/2015 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β3/15»
6.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ΄ αριθμ. ΟΙΚ 06/2015 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ3/15»

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

7.    Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Ιλίου
8.    Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ιλίου

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για