Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 24.3.2016

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου την 24η Μαρτίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

 

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 25η Μαρτίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.    Αποδοχή ποσού 5.000,00 € από την Τράπεζα Πειραιώς στο Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Ιλίου
2.    Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση pos στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου
3.    Λήψη απόφασης για τη χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Τραπεζικής
4.    Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. Κανακάρη Ζώρζη
5.    Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον Κινηματογράφο «ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΑ – ΟΝΑΡ» για ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
6.    Συγκρότηση επιτροπής φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2016, αποτελούμενη από 1 Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του
7.    Λήψη απόφασης για ορισμό διαπαραταξιακής επιτροπής για εμποροπανηγύρεις
8.    Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 089/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

9.    Λήψη απόφασης για αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10.    Πρόταση τροποποίησης όρων δόμησης στο Ο.Τ. 2145Α (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων) – επί των οδών Πριάμου, Θηβών, Ραδιοφωνίας, Ναυσικάς & Πρέσπας
11.    Λήψη απόφασης για την απένταξη δαπάνης από την κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

12.    Έγκριση κάλυψης της δαπάνης κηδείας άπορου κατοίκου Ιλίου

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

13.    Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας

Ε. ΓΕΝΙΚΑ

14.    Λήψη απόφασης για παραχώρηση κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για