Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης: 01.06.2016

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης, την 1η Ιουνίου 2016, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου.

 

 

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού – Αργυρούπολης, την 1η Ιουνίου 2016, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου με θέματα:

 

1.    ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
2.    Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης για το έτος 2016 (άρθρο 63γ & άρθρο 266 ν. 3852/2010)
3.    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
4.    ΑΠΟΔΟΧΗ Η ́ ΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (ΚΕΔΕΑ)
5.    ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 9/16 &16/16 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΣ (1ΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΝΑΔΕΑ) ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΝΑΔΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016
6.    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΝΟΜΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
7.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 75.000,00€ (ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ) & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.
8.    EΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ́ ΑΡΙΘΜ. 108/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.
9.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Η ΜΗ ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ-ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΉ”
10.    ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗ
11.    ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016
12.    ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016
13.    ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ
14.    ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
15.    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗΝ κ. ΔΑΜΙΓΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ με  ΚΩΔ.92487 ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ.
16.    ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΗ
17.    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗΝ  ΣΙΝΙΑΡΗ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ με ΚΩΔ.92937  ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
18.    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ” ΓΑΤΑΝΑ ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ” με ΚΩΔ.4621 ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ
19.    ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.(ΚΛΗΣΕΙΣ) ΒΕΒ. 14/4-2-2016 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΕ ΚΩΔ.107080
20.    ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ OIK. ΕΤΟΥΣ  2015
21.    « ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015»

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για