Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 9.6.2016

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου την 9η Ιουνίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου.

 

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 9η Ιουνίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2016
2.    Λήψη απόφασης για την τροποποίηση συμφωνητικού που αφορά την «Ασφάλιση κινητής & ακίνητης περιουσίας του Δήμου»
3.    Έγκριση για την επιστροφή ποσού 4.846,20 € χρηματοδοτούμενου έργου «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Ιλίου»
4.    Έγκριση δωρεάς ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Τ.Α. Ιλίου

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


5.    Πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4368/2016 (Α’21)

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


6.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΥΔΡ 02/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ2/16
7.    Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
8.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ & του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
9.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τελικού Τακτοποιητικού του έργου ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ 24.10.2014
10.    Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ
11.    Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
12.    Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
13.    Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
14.    Λήψη απόφασης για θέσεις σταθμεύσεων & 1,5 μέτρου (ΑμεΑ) καθώς και ανανεώσεις των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


15.    Έγκριση πίστωσης 372,00 με ΦΠΑ για την Εταιρεία Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων για την παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων της μετάφρασης του Δημήτρη Μυράτ για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε» του Λουίτζι Πιραντέλλο από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Δήμου Ιλίου

 

 

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για