Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την 28η Ιουνίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την 28η Ιουνίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας, την 28η Ιουνίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:

1.    Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες των υπηρεσιών της δραστηριότητας της Κ.Ε.Δ.Ε. «Αισχύλεια 2016»
2.    Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης  Δήμου Ελευσίνας από τον Δήμο μας, μηνός Μαίου 2016 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
3.    Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την διενέργεια ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της Κ.Ε.Δ.Ε.
4.    Λήψη απόφασης για τις Υπηρεσίες Συμβούλου για την εκπόνηση σχεδίου Κοινωνικών Δράσεων του Δήμου Ελευσίνας.
5.    Λήψη απόφασης για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος της οδού Εφέσου του Δήμου Ελευσίνας» της Δ.Ε. Ελευσίνας.
6.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. καθώς και παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακατασκευή πλατειών Αφών Μουρίκη και στην οδό Κανελλοπούλου»
7.    Λήψη απόφασης για την έγκριση – παραλαβή της κτηματογράφησης στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη εφαρμογής των περιοχών «Πάτημα ΙΙ και επέκταση Πάτημα Ι της Δ.Ε. Μαγούλας και έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας υποβολής αυτής.
8.    Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής υλικών /προμηθειών για πάσης φύσεως προμήθειες του Δήμου, μετά την αντικατάσταση μελών με διαδικασία κληρώσεως.
9.    Λήψη απόφασης για την συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών, Αξιολόγησης των προσφορών αυτών και απ’ ευθείας ανάθεσης, μετά την αντικατάσταση μελών με διαδικασία κληρώσεως.
10.    Λήψη απόφασης για την αδειοδότηση επαγγελματιών σχετικά με την εμποροπανήγυρη των Δώδεκα Αποστόλων.
11.    Επί αιτήματος Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ελευσίνας.

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για