Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 23.6.2016

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου την 23η Ιουνίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου.

 

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 23η Ιουνίου 2016, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

1. Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2016
2. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση συμφωνητικού που αφορά την «Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του Δ’ ΚΑΠΗ του Δήμου Ιλίου
3. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.356,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική συναυλία στην πλατεία Αγ. Φανουρίου του Δήμου Ιλίου στις 26.08.16»
4. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τα έτη 2017 – 2018 – 2019»
5. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου»
6. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου & τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2017»
7. Εξέταση ένστασης του αναδόχου με την επωνυμία RM – ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ Ο.Ε. κατά της υπ’ αριθμ. 133/07.04.2016 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και του από 31.03.2016/ΔΥ πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 που αφορά την «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»
8. Επιστροφή ποσού 44,62 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο
9. Λήψη απόφασης για διαγραφή δαπανών έτους 2015 λόγω απορριπτικών πράξεων κλιμακίου
10. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο κατ’ εφαρμογή του άρθρου
26 παρ. 11 του Ν. 1828/89

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Πρακτικού Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας του Ε.Μ.Π. για την Παραλαβή της Β’ Φάσης Εργασιών Π.Ε.2 του ερευνητικού έργου: «Διερεύνηση Σεισμικής Συμπεριφοράς, Έλεγχος / Τεκμηρίωση της Δομικής Τρωτότητας (Στατικής Επάρκειας) και Προτάσεις για Ενδεχόμενες Επεμβάσεις σε Κτήρια Δημόσιας και Κοινωφελούς Χρήσης του Δήμου Ιλίου»
12. Τροποποίηση σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΑ και ΑΝΝΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΩΣ που βρίσκεται σε Κοινόχρηστο Χώρο – Παιδική Χαρά στο Ο.Τ. 2030Α επί των οδών Τυρνάβου και Κορίνθου κατόπιν αιτήματος των ιδιοκτητών
13. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΣΠΟΡΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α1/15

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

 

15. Ορισμός Επιτροπής ακαταλληλότητας ή ασύμφορης κυκλοφορίας οχημάτων για το έτος 2016

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

16. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου.

 

Ε. ΓΕΝΙΚΑ

 

17. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χώρου πρώην Ειδικού Σχολείου για λειτουργία υπηρεσιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας
18. Επιβολή προστίμου για ρίψη σκουπιδιών από οδηγό οχήματος, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος.

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για