Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 29.09.2016

                                    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Αποδοχή ποσού 11.057,37 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για χρηματοδότηση του έργου ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
 2. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικό κατάλογο που αφορούν τέλη καθαριότητας & φωτισμού και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)
 3. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης στάθμευσης & Κ.Ο.Κ.
 4. Ακύρωση της διαδικασίας για την «Προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού του Καλλιτεχνικού Καφενείου» και ανάκληση της σχετικής ΑΑΥ
 5. Ρυθμίσεις θεμάτων οικογενειακών τάφων
 6. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή λογιστή και του αναπληρωτή του για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2016

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ
 2. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ
 3. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στη ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ) για εργασίες χωρίς άδεια, ή για εργασίες χωρίς ενημέρωση της υπηρεσίας μας, καθώς και για εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής (μπάζων), σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

 1. Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού
 2. Έγκριση και διάθεσης πίστωσης ποσού 4.278,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο των εγκαινίων του Δημοτικού Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού
 3. Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Ζ’ ΚΑΠΗ Δήμου Ιλίου

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 1. Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση των επιμορφωτικών τμημάτων παραδοσιακών χορών του Δήμου Ιλίου

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 1. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση τιμητικής εκδήλωσης για το δημότη μας κ. Νικόλαο Δ. Λιάκο
 2. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ιλίου
 3. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιλίου
 4. Έγκριση πίστωσης ποσού 174.587,73 € για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για