Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 06.04.2017

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 06.04.2017

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 8.556,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Ιουνίου – Ιουλίου 2017»

2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 30.231,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εκδήλωσης “ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2017”»

3. Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 12.437,56 € με ΦΠΑ και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την κατασκευή σκηνικών, λοιπές εργασίες και προμήθεια ειδών για τη θεατρική παράσταση «Ο αφελής» του Δημήτρη Ψαθά από την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του Δήμου Ιλίου

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4. Λήψη απόφασης για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β3/15

5. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/15

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

6. Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Γ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου

7. Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του ΣΤ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου

8. Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Δήμου Ιλίου

9. Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση δομών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου

Δ. ΓΕΝΙΚΑ

10. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2016

11. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οικονομικού έτους 2016

12. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 022/2017 Α.Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κουκουβίνος Δημήτριος

 

 

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για