Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 27.04.2017

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 27.04.2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 27η Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017
2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων A’ τριμήνου του έτους 2017
3. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών
4. Μερική ανάκληση δεσμευμένων πιστώσεων του Δήμου μας για το έτος 2017
5. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α2/15»
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
7. Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε άπορη οικογένεια του Δήμου Ιλίου
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
8. Λήψη απόφασης και καθορισμός διαδικασίας για τις εγγραφές-επανεγγραφές στου Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2017-2018.
Ορισμός:
• Ορίων ηλικίας
• Γεωγραφικών ορίων των Σταθμών
• Δικαιολογητικών και περιόδου υποβολής αιτήσεων
• Μορίων
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
9. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δέντρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας
ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
10. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων
11. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα των πλαστικών καρεκλών που χρησιμοποιούνται για τις εκδηλώσεις του Δήμου μας
Ζ. ΓΕΝΙΚΑ
12. Λήψη απόφασης για τιμητική εκδήλωση για τον δωρητή και αείμνηστο συμπολίτη μας Αστερίου Κωνσταντίνο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για