Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 01.06.2017

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 01.06.2017

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση πίστωσης για την «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου, έως την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμό πρωτ. 18941/08.05.2017»
2. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, διάθεσης ποσού 2.294,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Μουσική εκδήλωση στις 26.08.2017 στην πλατεία Αγ. Φανουρίου του Δήμου Ιλίου»
3. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.419,80€ με Φ.Π.Α., τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης θεατρικού δρώμενου που θα πλαισιώσει το 11ο Φεστιβάλ των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου
4. Επιχορήγηση Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ιλίου έτους 2017
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
5. Λήψη απόφασης ονομασίας αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Ιλίου σε «Ίλια ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. Λήψη απόφασης μη χορήγησης κατάληψης τραπεζοκαθισμάτων επί της Λεωφ. Πετρουπόλεως
7. Έγκριση των τευχών δημοπράτησης και επιλογή του τρόπου δημοπράτησης της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΗΒΩΝ-ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ»
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
8. Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Κέντρου ΑμεΑ Δήμου Ιλίου
9. Μίσθωση οικήματος προς χρήση του για τη στέγαση του Δ’ Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου
Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
10. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας
ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
11. Γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικής
Ζ. ΓΕΝΙΚΑ
12. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου που αφορά ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος
13. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 367/2014 Α.Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για