Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου: 23.11.2017

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου: 23.11.2017

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 23η
Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ
1) Βράβευση των μαθητών του Α2 τμήματος, σχολικού έτους 2016 – 2017, του
8ου Γυμνασίου Ιλίου
2) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαβίβαση του σχεδίου «Πράξης
Παραχώρησης Χρήσης και Εκμετάλλευσης Ακινήτων» από το φορέα
διαχείρισης Πάρκου «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3) Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής
Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών
αναγκών
4) Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν
αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές σχολικών φυλάκων
5) Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την
«Προμήθεια ειδών απολυμαντικών, καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου
6) Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219
παρ. 5 του Ν. 4412/2016
7) Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 15.11.2017
πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών
διαφορών το Δήμου Ιλίου με τον υπόχρεο «SINANAJ MARENGLEN»
8) Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 15.11.2017
πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών
διαφορών το Δήμου Ιλίου με τον υπόχρεο «ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
του ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ»
9) Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 15.11.2017
πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών
διαφορών το Δήμου Ιλίου με τον υπόχρεο «ΔΗΜΟΥΛΑΙ ΧΡΗΣΤΟ του ΜΙΧΟ»
10) Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 15.11.2017
πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών
διαφορών το Δήμου Ιλίου με τον υπόχρεο «ΔΗΜΟΘΕΟΔΩΡΟ ΚΩΝ/ΝΟ του
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ»
11) Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 15.11.2017
πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών
διαφορών το Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΣΑΡΙΔΑΣ Ο.Ε.»
12) Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 15.11.2017
πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών
διαφορών το Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη εταιρεία «Θ. ΜΑΜΜΟΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.»
13) Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 15.11.2017
πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών
διαφορών το Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη «ΛΟΥΠΕΛΗ ΒΕΝΕΤΙΑ του
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ»
14) Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 15.11.2017
πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών
διαφορών το Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη εταιρεία «ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΕΜΜ. –
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Κ. Ο.Ε.»
15) Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 15.11.2017
πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών
διαφορών το Δήμου Ιλίου με τους υπόχρεους «ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΠΙΜΠΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΜΠΙΜΠΙΖΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»
16) Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 15.11.2017
πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών
διαφορών το Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη «ΜΠΟΥΝΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΥΖ. ΙΩΑΝΝΗ ΜΠΟΥΝΟΥ
17) Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 15.11.2017
πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών
διαφορών το Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη εταιρεία «Ν. & Σ. ΧΛΑΧΛΑΣ Ο.Ε.»
18) Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 15.11.2017
πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών
διαφορών το Δήμου Ιλίου με τον υπόχρεο «ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟ του
ΧΡΗΣΤΟΥ»
19) Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 15.11.2017
πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών
διαφορών το Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη «ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του
ΜΙΧΑΗΛ»
20) Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως του από 15.11.2017
πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών
διαφορών το Δήμου Ιλίου με την υπόχρεη «ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ το
ΓΕΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΕΛΟΥ»
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
21) Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων
της ΣΑΤΑ
22) Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής &
Οριστικής Παραλαβής του έργου ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΗΣ
24.10.2014
23) Λήψη απόφασης για θέση στάθμευσης (ΑμεΑ) στο 16ο Δημοτικό Σχολείο
Ιλίου

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για