Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 04.04.19

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 04.04.19

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης
και ανάθεσης για την υπηρεσία «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Καλοκαίρι 2019»
δομημένη σε δυο ομάδες, 1η ομάδα: ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ, 2η ομάδα: «Εκδηλώσεις
Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου 2019»
2. Έγκριση επιλεγμένων τίτλων για την «Προμήθεια βιβλίων για το Τμήμα
Βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Πολιτισμού και για τη Διεύθυνση Προσχολικής
Αγωγής του Δήμου Ιλίου για το έτος 2019»
3. Λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη βεβαιωμένης οφειλής
4. Λήψη απόφασης για απαλλαγές ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων
καταβολών
5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219
παρ. 5 του Ν. 4412/2016

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
6. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 02/2019 μελέτης του
έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Γ2/18
8. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του
έργου ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΡΓ. Α5/18
9. Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικού –
Τακτοποιητικού) του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ.
Δ2/15
10. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικού –
Τακτοποιητικού) του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ
11. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής
Παραλαβής του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/15
12. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του
έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ
13. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής & Οριστικής
Παραλαβής έργων

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
14. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου
μας

Δ. ΓΕΝΙΚΑ
15. Γνωμοδότηση για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές
μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για