Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 18.04.19

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 18.04.19R

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση
τεχνικού προγράμματος του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2019
2. Έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Α’ τριμήνου του έτους 2019
3. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό οικονομικής συμμετοχής πολιτών και φορέων για χρήση
κολυμβητηρίου
4. Λήψη απόφασης για τακτοποίηση κατηγορίας Χρηματικών Διαθεσίμων
5. Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια καυσίμων για τα έτη 2020, 2021 και 2022»
6. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης
για την υπηρεσία «Θεατρικές παραστάσεις για τα παιδιά και τους γονείς των Παιδικών &
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου»
7. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης
για την υπηρεσία «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2019 – Εκδηλώσεις Οκτωβρίου 2019»
8. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν τέλη καθαριότητας &
φωτισμού και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)
9. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης στάθμευσης & Κ.Ο.Κ.
10. Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή τους στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο
Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2019
11. Λήψη απόφασης για απαλλαγές ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων καταβολών

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
12. Καθορισμό αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Μεταλυκειακό έτος – Τάξη ΕΠΑΛ, Μαθητεία ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, Μαθητεία ΙΕΚ) για την
απασχόληση στο Δήμο μας

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
13. Καταβολή αποζημίωσης βάσει της πράξης αναλογισμού 1/2009 και της με αριθμ. 4927/2017
Δικαστικής Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτου που
βρίσκεται επί της οδού Λευκίμμης και εντός του Ο.Τ. 2117Β (Κ.Χ.) Περιοχής Ραδιοφωνίας
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων και σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «Προσωρινές εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη
επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 18ου Νηπιαγωγείου του
Δήμου Ιλίου»
16. Συμπληρωματική εισήγηση για την υπ’ αριθμ. 334/2018 που αφορά την κατάργηση θέσης
περιπτέρου και μεταφοράς του σε νέα θέση
17. Λήψη απόφασης για την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά παράταση
του συμβατικού χρόνου της σύμβασης σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του
προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ» μέχρι της 29.02.2019»
18. Εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για τη συνυπογραφή κοινής αίτησης με τους συνιδιοκτήτες
του γεωτεμαχίου με Κ.Α.Ε.Κ. 05057614023 ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΣΥΖ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΘΑΣ ΣΑΜΑΡΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΧΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥ, ΜΑΡΙΑΣ ΤΣΙΓΚΟΥ &
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥ για διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν τα γεωμετρικά στοιχεία
των κτηματολογικών εγγραφών των εγγραπτέων δικαιωμάτων τους ενώπιον του
Κτηματολογικού Γραφείου Ιλίου
19. Λήψη απόφασης έγκριση για την κατασκευή διάβασης πεζών επί της οδού ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΕΡΑ
έναντι της οδού (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ) 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας
20. Λήψη απόφασης ‘‘ΑΡΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ επί της οδού ΜΠΙΜΠΙΖΑ
από την οδό ΜΕΣ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ έως την οδό ΚΩ’’
21. Λήψη απόφασης για την αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον
άξονα προτεραιότητας: «Ανέγερση ή/και Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων» με τίτλο:
«Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων»
22. Λήψη απόφασης για την αποδοχή συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον
άξονα προτεραιότητας: «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης
ζημιών από φυσικές καταστροφές» με τίτλο: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»
23. Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για υπηρεσίες
στελέχωσης, συντήρησης και επίβλεψης ορθής λειτουργίας του Κολυμβητηρίου του ΕΚΑ
24. Λήψη απόφασης για σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για έλεγχο
λειτουργίας του λεβητοστασίου, κεντρικών κλιματιστικών μονάδων και καθαρισμός
φίλτρων του Κολυμβητηρίου του ΕΚΑ
25. Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου στις πλατείες Ηρώων Πολυτεχνείου,
Κεντρική Πλατεία Γεννηματά καθώς και τον κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών
Σπύρου Μουστακλή & Λεωφ. Δημοκρατίας του Δήμου Ιλίου
26. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΙΛΙΟΥ
27. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/1
28. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΕΡΓ.Α5/18
29. Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
30. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση σήμανσης ΑμεΑ σε όλα τα σχολεία του Δήμου Ιλίου
31. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ
32. Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 034/2016 Α.Δ.Σ.

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
33. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας

ΣΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
34. Λήψη απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 106/2019 Α.Δ.Σ.

Ζ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
35. Λήψη απόφασης για την ανανέωση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και
Ο.Α.Ε.Δ., για τη φιλοξενία νηπίων και βρεφών στο κτίριο του Ο.Α.Ε.Δ.
36. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στη
δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019 – 2020 και
εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για την ένταξη του
Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή»
Η. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
37. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων
του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων
38. Λήψη απόφασης για την ετήσια δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Κουκουβίνος Δημήτριος

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για