Τακτική Συνεδρίαση με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου 07/03/2023 2030

ΘΕΜΑ 1.
Καθορισμός ειδικοτήτων εγκεκριμένων θέσεων έτους 2022 για πρόσληψη
προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι
λοιπών αντικαταβολών
ΘΕΜΑ 2.
Συμμετοχή στο πρόγραμμα Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) για τη δημιουργία 16.500 θέσεων
εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας
55 έως 67 ετών
ΘΕΜΑ 3.
Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία αθλητικής εγκατάστασης του Δήμου μας

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για