Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου 25.06.2020

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου 25.06.2020

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού & τροποποίηση
τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2020
2. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 060/2020 ΑΔΣ
3. Μίσθωση οικήματος για στέγαση αποθήκης για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Ιλίου και του φορέα «Χαμόγελο του Παιδιού»
4. Μίσθωση οικήματος για στέγαση αποθήκης εξοπλισμού της θεατρικής ομάδας του Δήμου
Ιλίου

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου
ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για