Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου 23.07.2020

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιλίου 23.07.2020

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση
τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2020
2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου του έτους 2020
3. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση κτιρίου κατάλληλου προς στέγαση Δημόσιας Σχολικής Μονάδας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εν προκειμένω του 8ου Γυμνασίου Ιλίου
4. Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Α/βάθμιο Συμβούλιο
Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2020

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. Λήψη απόφασης για τροποποίηση σχεδίου στην περιοχή ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ στα Ο.Τ. 307, 291
και στον Κοινόχρηστο Χώρο μεταξύ των Ο.Τ. 307 και 291 καθώς και έγκριση της οδού
ΜΠΙΜΠΙΖΑ από τον κόμβο ΙΛΙΟΥ έως οδό ΠΑΡΟΥ
6. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

7. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας
Δ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

8. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στη δράση
«Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2020 – 2021 και εξουσιοδότηση
εκπροσώπου για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη
δράση αυτή

Ε. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
9. Λήψη απόφασης για την ετήσια δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών
εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε φορείς για τη διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΑ
10. Έκδοση Διοικητικής Πράξης Παραχώρησης χρήσης οικογενειακού τάφου
11. Ψήφισμα σχετικά με την προσάρτηση παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ και την
αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.


Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για