Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου.13.07.2022

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση
  τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2022
 2. Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Α/βάθμιο Συμβούλιο
  Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022
 3. Ορισμός εκπροσώπου ως Προέδρου με τον αναπληρωτή του στο Β/βάθμιο Συμβούλιο
  Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2022
  Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 4. Έγκριση προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσας οδού στην ιδιοκτησία
  ΡΑΜΑΔΑΝΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ που βρίσκεται επί των οδών ΑΙΑΚΟΥ & ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ – Ο.Τ.
  2097 – περιοχή ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
  Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
 5. Έγκριση και απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους
  αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του Δήμου Ιλίου
  Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 6. Λήψη απόφασης για την ετήσια δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών
  εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική
  αναγνώριση του άρθρου 8 του Ν. 2725/99 και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο
  αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του Ν. 4714/20, για τη διεξαγωγή αθλητικών
  δραστηριοτήτων

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για