Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 4.6.2015

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 4η Ιουνίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου.

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 4η Ιουνίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.    Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια ειδών για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης 2ης Γιορτής Παιδικής Μαγειρικής «ΜΑΓΕΙΡΕΥΟΝΤΑΣ ΜΑΖΙ» που θα διοργανώσει ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με την Ένωση Πολυτέκνων Ελλάδος «Η ΡΟΔΙΑ»
2.    Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για  την Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Ιλίου»
3.    Έγκριση διενέργειας, πίστωσης και διάθεσης ποσού 33.087,00 € με ΦΠΑ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Λειτουργία θερινού και χειμερινού κινηματογράφου»
4.    Έγκριση διενέργειας για την «Προμήθεια 200 κάδων απορριμμάτων»
5.    Λήψη απόφασης για απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων του Δήμου Ιλίου

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6.    Αποδοχή παραχώρησης σωλήνωσης για τη διέλευση οπτικών ινών
7.    Λήψη απόφασης για τροποποίηση σχεδίου στην περιοχή ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ – ΕΘΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ: α) από Αθλητικό Χώρο – Γήπεδο σε Ευρύ Κοινόχρηστο Χώρο – Πεζόδρομο, β) από Πεζόδρομο σε Χώρο Αθλητικών Εγκαταστάσεων και γ) από Χώρο Κοινόχρηστου Πρασίνου σε Χώρο Αθλητικών Εγκαταστάσεων
8.    Έγκριση Α’ φάσης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση συγκοινωνιακής μελέτης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακίνησης των κατοίκων του Δήμου Ιλίου»
9.    Λήψη απόφασης για χορήγηση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση ανακατασκευή πεζοδρομίων για την καλύτερη προσβασιμότητα τους Εργ. Α3/13
10.    Λήψη απόφασης για τη χρέωση των τευχών δημοπράτησης (δαπάνη αναπαραγωγής τους) που παραλαμβάνουν οι Ε.Δ.Ε. για τη συμμετοχή τους σε δημοπρασίες έργων έτους 2015
11.    Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΜΙΚΡΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/11
12.    Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/11
13.    Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 2019Α
14.    Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓ. Γ1/13
15.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 2019Α
16.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ – ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓ. Γ1/13

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

17.    Λήψη απόφασης για την ένταξη του 11ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής
18.    Λήψη απόφασης για την ένταξη του 12ου Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

19.    Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού
20.    Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 3.148,80€ με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για οκτώ (8) παραστάσεις θεάτρου σκιών Καραγκιόζη σε πλατείες του Δήμου

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για