Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 16.6.2015

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 16η Ιουνίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου.

 

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 16η Ιουνίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 413/2003 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την εξαίρεση των λεωφορείων ΟΑΣΑ από την απαγόρευση διέλευσης φορτηγών και μεγάλου όγκου οχημάτων από την οδό Μαυρικίου
3. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από το Ο.Τ. 363 & παραχώρηση τμήματος του Ο.Τ. 369 ως εργοταξιακός χώρος για την κατασκευή του «Πολυδύναμου Βιοκλιματικού Κέντρου για την ανάπτυξη Δομών Κοινωνικής Φροντίδας στο Δήμο Ιλίου»
4. Έγκριση συμβιβαστικής διευθέτησης της οφειλής λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα της ιδιοκτησίας ΚΑΛΛΙΝΤΖΗ ΑΝΘΗΣ που συμμετέχει στην 1/2009 Πράξης Εφαρμογής
5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΥΔΡ 02/2015 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓ. Γ2/15
6. Λήψη απόφασης για χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓ. Β1/13
7. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/13

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

8. Λήψη απόφασης για τον κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου
9. Λήψη απόφασης για τη συνέχιση του Προγράμματος “Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας”

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

10. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 5.043,00€ με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την Μουσική συναυλία με τους «Χρήστος Παπαδόπουλος – Γιώργος Σαρρής και Παιδιά από την Πάτρα» στην κεντρική πλατεία του Δήμου Ιλίου στις 27-6-2015 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2015»
11. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 7.257,00€ με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την Μουσική συναυλία με τη Στέλλας Κονιτοπούλου στην πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου στις 27-6-2015 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2015»
12. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 19.926,00€ με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την Μουσική συναυλία με τους Κώστα Χατζή – Πέγκυ Ζήνα στην κεντρική πλατεία του Δήμου Ιλίου στις 27-6-2015 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2015»
13. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 6.888,00€ με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την παράσταση τσίρκου και το θέατρο δρόμου στην πλατεία Ευαγγελίστριας και στους πεζόδρομους του Δήμου Ιλίου στις 27-6-2015 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2015»
14. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 1.107,00€ με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για την Μουσική συναυλία με τον Πέτρο Λαέρτη στην πλατεία Ρίμινι στις 27-6-2015 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2015»
15. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 3.075,00€ με ΦΠΑ, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης για προβολή των δραστηριοτήτων του Δήμου Ιλίου στις 27-6-2015 στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ 2015»

Ε. ΓΕΝΙΚΑ

16. Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 134/2015 & 268/2014 Α.Δ.Σ.
17. Συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Προστασίας Παιδιού ΜΗΤΕΡΑ
18. Λήψη απόφασης για τη σύνταξη τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.)

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για