Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 25.6.2015

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 25η Ιουνίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου.

 

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 25η Ιουνίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:

 

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2015

 

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

2.    Ανάδειξη αγωγού στο Δήμο Ιλίου, στο πλαίσιο του υποέργου 5 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» του έργου: Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς από πλατεία Ιλίου ως συμβολή αγωγού Ευπυρίδων»
3.    Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/04
4.    Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής – προσωρινής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ3/11
5.    Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/14
6.    Λήψη απόφασης έγκρισης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την οδό Πριάμου στο τμήμα από την οδό Ήρας έως την Κ. Βιτιβίλια λόγω εκτέλεσης έργων
7.    Λήψη απόφασης για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία

 

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

 

8.    Λήψη απόφασης για τον κανονισμό λειτουργίας του Τμήματος Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου
9.    Λήψη απόφασης για την οριστική συμμετοχή του Δήμου Ιλίου στην Κοινωνική Σύμπραξη με την επωνυμία ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΔΙΑ.Σ.Ε.Β.Δ.Α.)
10.    Παράταση της λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας και συνέχιση της συμμετοχής του Δήμου Ιλίου ως συμπράττοντα φορέα στο πρόγραμμα «Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας» με τίτλο έργου «Ίλιον Στήριξη»

 

Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

11.    Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για