Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου: 30.7.2015

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 30η Ιουλίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου

 

 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου, την 30η Ιουλίου 2015, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου με θέματα:

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.    Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2015
2.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του Δήμου Ιλίου έτους 2015
3.    Λήψη απόφασης για αναπροσαρμογή ΦΠΑ των υπαρχουσών συμβάσεων
4.    Λήψη απόφασης για Οριστικής Παραλαβής ή Απόρριψης ειδών που αφορούν την προμήθεια εντύπων και αφισών για εκδήλωση του Δήμου Ιλίου
5.    Λήψη απόφασης για την τροποποίηση συμφωνητικού που αφορά την «Ασφάλιση κινητής & ακίνητης περιουσίας του Δήμου»
6.    Λήψη απόφασης για μετάθεση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων»
7.    Λήψη απόφασης για μετάθεση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2014»
8.    Λήψη απόφασης για κατάργηση κενωθέντων περιπτέρων του Δήμου Ιλίου
9.    Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρων του Δήμου Ιλίου

Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10.    Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΟΔΟ 06/2015 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓ. Α5/15
11.    Λήψη απόφασης για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/11
12.    Λήψη απόφασης για τη χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 3 με τίτλο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

13.    Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μας

 Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

14.    Μίσθωση οικήματος για τη στέγαση Σταθμού και Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού του Δήμου Ιλίου
15.    Επιστροφή ποσού 40,00 € στον κ. Χριστογιάννη Δημήτριο του Γεωργίου, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο Ιλίου

Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

16.    Λήψη απόφασης για την ένταξη τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής», εξουσιοδότηση εκπροσώπου, για την υποβολή αίτησης ένταξης του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
17.    Λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση της συμβολικής οικονομικής συμμετοχής για τα φιλοξενούμενα βρέφη και νήπια στους Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ιλίου

ΣΤ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

18.    Λήψη απόφασης για προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Δήμου Φυλής για την παραχώρηση χρήσης κολυμβητηρίου
19.    Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος από το Δήμο μας

Ζ. ΓΕΝΙΚΑ

20.    Λήψη απόφασης για αποστολή ευχαριστήριας επιστολής του Δ.Σ. στον Υπουργό Επικρατείας κ. Νίκο Παππά

 

 

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για