Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Διοικητικής Οργάνωσης , στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης στις 30.01.12

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων» συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για