Τρόπος λειτουργίας Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στο “μικροσκόπιο” του δημοτικού συμβουλίου Ηλιούπολης της 28/3/2012 βρέθηκε ο τρόπος λειτουργίας του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για