Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, αποφασίστηκε τελικά η χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορο δημότη και κάτοικο, ποσού 600€

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για