1η Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

Θέμα 1 :

Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 193/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά την έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2023 με την προσθήκη του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ».
[συμπεριλαμβάνονται οι πίνακες στοχοθεσίας του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.].
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για