2η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κηφισιάς

     ΘΕΜΑΤΑ 2ης Τακτικής Συνεδρίασης

Α. Επικύρωση Πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ: 28η τακτική & 29η ειδική (7-12-22), 30η ειδική & 31η τακτική (14-12-22).
Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου
Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διάταξης, συνολική διάρκεια συζήτησης 60’
Δ. Έκτακτα θέματα
Ε. Τακτικά θέματα

ΘΕΜΑ 1.
Λήψη απόφασης για την υποβολή γνώμης επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων του Δήμου Κηφισιάς.

ΘΕΜΑ 2.
Επί της υπ’αρ. 83/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση για την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης (P-2) STOP επί της πλατείας Απέργη, στη συμβολή της με την οδό Δηληγιάννη, στην Κηφισιά.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Ζαπάντης.

ΘΕΜΑ 3.
Επί της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 που αφορά την ονομασία πεζόδρομου που βρίσκεται στην περιοχή “Υπόλοιπο Ούλεν”, μεταξύ των Ο.Τ. Γ972 και Ο.Τ. Γ969δ και είναι κάθετος στην οδό Γεωργίου Λύρα και Ιωάννη Βαρουξάκη στον Δήμο Κηφισιά ως “ΦΑΝΗ ΡΑΒΑΝΗ”.

ΘΕΜΑ 4.
Επί της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν.3463/2006 που αφορά την ονομασία πλατείας που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λουκή Ακρίτα και Παπαφλέσσα σε πλατεία “Κωνσταντίνου Στεφανή”.

ΘΕΜΑ 5.
Έγκριση της υψομετρικής μελέτης της εγκεκριμένης ανώνυμης οδού (αδιάνοιχτη) μεταξύ των Ο.Τ. 706-701Β και των οδών Παπαφλέσσα και Αμφίσσης στην Άνω Κηφισιά.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς

ΘΕΜΑ 6.
Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, ¨εμπορικού καταστήματος παροχής προσωπικών υπηρεσιών¨ (κομμωτήριο και μανικιούρ – πεντικιούρ), στο ακίνητο επί της οδού Κολοκοτρώνη 7, Ο.Τ. 73, στην ΖΩΝΗ ΙΙ του Παραδοσιακού τμήματος Πόλης του Δήμου Κηφισιάς.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς

ΘΕΜΑ 7.
Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, “εστιατορίου”, (κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος) στο ακίνητο επί της οδού Δρόσου 1 και Αίγλης 29, Ο.Τ. 421, Κηφισιά.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς

ΘΕΜΑ 8.
Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, (εμπορικού καταστήματος παροχής προσωπικών υπηρεσιών), (Σχολή Οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ), στο ακίνητο επί της οδού Αχαρνών αρ. 12, Ο.Τ. 128, Κηφισιά.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για