1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 22-01-2020

1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 22-01-2020

Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2020

 

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τη Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:00 στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 18/2019 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Συζήτηση κατόπιν αιτήσεως της Ένωσης Γονέων Παπάγου – Χολαργού, για θέματα που αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για τη λειτουργία και επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών, τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, την συντήρηση – επισκευές και ανέγερση των σχολείων, τη δίχρονη προσχολική, το προσωπικό καθαριότητας και τραπεζοκομίας, τη φύλαξη των σχολείων, την ασφαλή πρόσβαση προς και διέλευση από τα σχολεία κ.ά.
i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
3. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στην πρόσκληση 14.6i.26.2-4.1 με τίτλο «Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων».
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση συμβάσεων δύο (2) υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου – Χολαργού» για ένα (1) έτος.
5. Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση σύμβασης μίας (1) υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου – Χολαργού» έως 10-09-2020.
6. Έγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για την υπηρεσία: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων σε κτίρια του Δήμου Παπάγου – Χολαργού 2020-2021».
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
7. Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.
8. Κατανομή λειτουργικών δαπανών (συμπληρωματική δόση 2019) για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
9. Έγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).
10. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2020.

11. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων «πραγμάτων» του Δήμου, για το έτος 2020.
12. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
13. Έγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για την υπηρεσία: «Καθαρισμός – αποψίλωση χώρων πρασίνου, για το έτος 2020».
14. Έγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για την υπηρεσία: «Υπηρεσίες συλλογής και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων προϊόντων βιομάζας, για το έτος 2020».
15. Έγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για την υπηρεσία: «Καθαρισμός – κλάδεμα πεύκων άλσους Χολαργού και άλσους οδού Χατζηκωνσταντή».
16. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Κύπρου 45
β. Κοιμητήριο (αριθ. τάφου 603Μ)
γ. Αφών Διδασκάλου 51
δ. Λευκωσίας 34.
• Κοινότητα Χολαργού
α. Ψαρρών 4-6
β. Λοχ. Δεδούση 39 & Ψαρρών
γ. Λοχ. Δεδούση 7 & Χίου.
v. ΓΕΝΙΚΑ
17. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7/2018 απόφασή της, που αφορά τη διεύρυνση του πεζοδρομίου στη διάβαση πεζών επί της συμβολής Σαρανταπόρου και Θάλειας, μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού.

 

Χολαργός, 17.01.2020

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Κουκής

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για