1η του 2023 Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

ΘΕΜΑ 1.
Επικύρωση του υπ’ αριθ. 25/2022 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 2.
Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού επί αντικειμενικών αξιών ακινήτων.

ΘΕΜΑ 3.
Έγκριση της υπ΄ αριθ. 56/ απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό σημείων τοποθέτησης υπαίθριων διαφημίσεων Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

ΘΕΜΑ 4.
Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων «πραγμάτων» του Δήμου, για το έτος 2023.

ΘΕΜΑ 5.
Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2023.

ΘΕΜΑ 6.
Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών.

ΘΕΜΑ 7.
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Παπάγου, για την τοποθέτηση / διατήρηση στεγάστρων αναμονής στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.

ΘΕΜΑ 8.
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση πινακίδων (τύπου ρακέτας & πίζας), με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης.

ΘΕΜΑ 9.
Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:

• Κοινότητα Παπάγου
α. Ελλησπόντου 41,
β. Αν. Θράκης 7,
γ. Δυρραχίου 22.

• Κοινότητα Χολαργού
α. Ξανθίππου 103,
β. Ναυαρίνου 27,
γ. Αγ. Ι. Θεολόγου 62,
δ. Δοϊράνης 18.

ΘΕΜΑ 10.
Παραχωρήσεις σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΘΕΜΑ 11.
Παραχώρηση κτηρίου Πολυϊατρείων – ΚΑΠΗ της Κοινότητας Παπάγου στο Νομικό Πρόσωπο «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».

ΘΕΜΑ 12.
Συζήτηση του υπ΄ αριθ. 881/2023 αιτήματος της παράταξης «Δίκτυο Πολιτών Χολαργού – Παπάγου», σχετικά με ψευδή δημοσίευση.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για