10η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. 21.07.21

1. Εξάμηνη Έκθεση Πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής (01/01/2021 – 30/06/2021).

1. Εξάμηνη Έκθεση Πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής (01/01/2021 – 30/06/2021).

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για