10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού. 22.06.22

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού. 22.06.22

θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο τού Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)».

  ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 2. 3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2022.

  iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 3. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.
 4. Έγκριση μονομερούς παράτασης μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 2ου

  Νηπιαγωγείου Παπάγου.

 5. Έγκριση πρακτικών της από 10/06/2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων.

  iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 6. Παραχώρηση σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για