10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.04.2017

10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 04.04.2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 10η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 4 Απριλίου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας.
2. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.
4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης φωτοτυπίες εν γένει.
5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη κατασκευής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας»
6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη κατασκευής του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας»
7. Επί αιτήματος Συλλόγου Εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας – Ειδυλλίας για παραχώρηση χώρου.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για