11η Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ασπροπύργου

Θέμα 1ο :
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 67/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Α., με θέμα :«Επανάληψη της υπ’ αριθμ.271/2020 απόφασή της, για την «Αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έτους 2021».
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Φίλιππος Γ. Πάνου.

Θέμα 2ο :
Έγκριση της υποκατάστασης της αναδόχου κοινοπραξίας «ΚΞ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. – 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» του έργου του θέματος από την εγκεκριμένη υπεργολάβο εταιρία «ΛΑΚΩΝ Α.Τ.Ε.» για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ».
Εισηγητής : Ο Διευθυντής Πολεοδομίας & Τ.Υ., κος Γεώργιος Πέππας.

Θέμα 3ο:
Αναγκαιότητα αγοράς ιδιοκτησίας, στην εκτός σχεδίου περιοχή «ΠΑΤΗΜΑ» του Δ.Α.
για την δημιουργία χώρου παιδικής χαράς.
Εισηγητής : Ο Διευθυντής Πολεοδομίας & Τ.Υ., κος Γεώργιος Πέππας.

Θέμα 4ο :
Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης σχολικής αίθουσας του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ασπροπύργου, για την υλοποίηση του προγράμματος γλωσσικής ενίσχυσης μαθητών/τριών Ρομά, για το σχολικό έτος 2022-2023.
Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δ.Α., κος Γεώργιος Φίλης.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για