11η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 27.09.2018

11η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου – Χολαργού: 27.09.2018

Συνεδρίαση: 11η Ειδική

Καλείστε να παρευρεθείτε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27.09.2018 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Παπάγου – Χολαργού οικονομικού έτους 2017.

  2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2017 Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

 

Χολαργός, 21.09.2018

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για