11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 01.04.2019

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 01.04.2019

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/18 καλείστε την Δευτέρα 1η Απριλίου 2019και ώρα19:00στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Συζήτηση – Ενημέρωση επί της πρότασης του Ο.Λ.Ε. και της εταιρείας ΥΔΡΟΠΛΑΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. / Hellenic Seaplanes S.A για την δημιουργία Μητροπολιτικού Υδατοδρομίου στο Λιμένα Ελευσίνος.

 2. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων της πόλης.

 3. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων της πόλης.

 4. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».

 5. Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ελευσίνας».

 6. Λήψη απόφασης για την εκτέλεση της εργασίας: «Εργασίες καθαρισμού διαφόρων ρύπων από επιφάνειες κτιρίων, μαρμάρων, πλατειών, πεζοδρομίων, πινακίδων κ.λ.π.δημοσίων χώρων Δ.Ε. Μαγούλας»

 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Εξωτερικών Διακλαδώσεων Αποχέτευσης Δήμου Ελευσίνας».

 8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό των υποθέσεων επιβολής δημοτικών τελών στην εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» για το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του έτους 2015.

 9. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής της Δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της υποθέσεως της προσφυγής της εταιρείας «Θεόδωρος Μιχ. Μπακόπουλος Α.Ε.Β.Ε.» ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό της αμοιβής της Δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό των υποθέσεων επιβολής δημοτικών φόρων και τελών στην εταιρεία «Χαλυβουργική Α.Ε.» για τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2018.

 1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου αναφορικά με το χειρισμό της με ΓΑΚ 2424/2018 και ΕΑΚ 16/2018 αγωγής, την οποία άσκησαν οι υπάλληλοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Όλγας Ντίνα, Στυλιανού Τζινίδη, Γεωργίου Αποστόλου κ.λ.π. κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 2. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της Δικηγόρου Ελισάβετ Παραστρατίδη αναφορικά με το χειρισμό της με ΑΓ 10404/2016 αγωγής, την οποία κατέθεσε ο Αλέξιος Αβραμίδης κατά του Δήμου Ελευσίνας.

 3. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

 4. Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.720,00 € για την πραγματοποίηση δαπάνης συνδιοργάνωσης με το 2ο Γενικό Λύκειο Ελευσίνας «ΠΥΡΟΥΝΑΚΕΙΟ» Φιλικών αγώνων Επιχειρηματολογίας – Ρητορικού Λόγου.

 5. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 78/19 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας, του 11ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας, του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ελευσίνας, του 2ου Λυκείου «Πυρουνάκειου» του 2ου Γυμνασίου Ελευσίνας και του 4ου Γυμνασίου Ελευσίνας στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού.

 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης σχολικών χώρων του 2ου Γυμνασίου Ελευσίνας και του 4ου Γυμνασίου Ελευσίνας στην Επιτροπή Ειρήνης Ελευσίνας για εκδήλωση μαθητικής δημιουργίας.

 8. Επί αιτήματος Τομεακής Οργάνωσης Βορειοδυτικής Αττικής της ΚΝΕ για παραχώρηση της Πλατείας Λαού Ελευσίνας

 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρακτικών πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για