11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 27.05.20

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 27.05.20

Π.Π.Ε. Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Δημήτριος Λιάσκος

1.Αποδοχή παραιτήσεων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2021.

2.Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης 2021.

ΓΕΝΙΚΑ

3.Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας μετά του αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της μελέτης «Εκπόνηση MASTERPLAN της Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο – Αθήνα – Ελευσίνα (Τριλογία της Αττικής)».

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ   Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Κουρούνης

4.Λήψη απόφασης για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ελευσίνας.

5.Συγκρότηση Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείων (ά. 5 παρ. 1 ΠΔ 480/85 ΦΕΚ 173/82 Τ Α’).

6.Λήψη απόφασης για την Β’ κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Ελευσίνας.

7.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης των χώρων του 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας, στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Καθηγητών Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, για την διεξαγωγή των εξετάσεων Γλωσσομάθειας ESBEUROPALSO.

8.Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης/άδεια στο Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ελευσίνας για τοποθέτηση banners με αποτυπωμένα έργα καλλιτεχνικής δράσης σε κενούς τοίχους των σχολείων Ελευσίνας – Μαγούλας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ   Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Παύλος Κουκουναράκης

9.Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστή Λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ν.Π.Ι.Δ. –   Ν.Π.Δ.Δ.

10.Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Ιατρείου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

11.Επί αιτήματος του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας για παραχώρηση της πλατείας Ηρώων Ελευσίνας.

                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για