11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 27-03-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό της υπ’ αριθμ. 638/2022 αίτησης ακυρώσεως του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ.705744/14-1-2022 αποφάσεως του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ Δ’ 4/19-1-2022) περί «Μη χαρακτηρισμού ως ιστορικού τόπου στο σύνολο του Βιομηχανικού συγκροτήματος του εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ στην Ελευσίνα Ν. Αττικής φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 2. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να χειριστεί τις εφέσεις (σύνολο 10) που άσκησε η Χαλυβουργική Α.Ε. κατά του Δήμου Ελευσίνας και κατά των αποφάσεων Α2187/2023, Α2188/2023, Α2189/2023, Α2190/2023, Α1419/2023, Α1420/2023, Α1421/2023, Α2175/2023, Α2176/2023 και Α2180/2023 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 3. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να χειριστεί τη με αριθμ. ΠΡ1470/2023 προσφυγή που άσκησε ο «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς.

ΘΕΜΑ 4. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγή ΠΡ 1381/26-9-2023 περί Τέλους Ακίνητης Περιουσίας που άσκησε η εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.» για το έτος 2022 κατά του Δήμου.

ΘΕΜΑ 5. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για το χειρισμό της υποθέσεως επιβολής δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων που άσκησε η εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Δ.Ε.Π.Π.Π. Α.Ε.» για το έτος 2022 κατά του Δήμου Ελευσίνας (ΠΡ 1382/2023).

ΘΕΜΑ 6. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να χειριστεί τις με αρ. ΠΡ 6054/2021 και ΠΡ 6235/2023 προσφυγές που άσκησε ο «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 7. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελένης Σουρλή αναφορικά με το χειρισμό της με αριθμό εισαγωγικού εγγράφου ΑΓ 7833/2022 αγωγής που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στρεφόμενη μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 8. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελένης Σουρλή αναφορικά με το χειρισμό της με αριθμό εισαγωγικού εγγράφου ΑΓ 7835/2022 αγωγής που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στρεφόμενη μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 9. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελένης Σουρλή αναφορικά με το χειρισμό της με αριθμό εισαγωγικού εγγράφου ΑΓ 7805/2022 αγωγής που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.» στρεφόμενη μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 10. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελένης Σουρλή αναφορικά με το χειρισμό της με αριθμό εισαγωγικού εγγράφου ΑΓ 7836/2022 αγωγής που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στρεφόμενη μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 11. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελένης Σουρλή αναφορικά με το χειρισμό της με αριθμό εισαγωγικού εγγράφου ΑΓ 7829/2022 αγωγής που άσκησε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στρεφόμενη μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 12. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ελένης Σουρλή αναφορικά με το χειρισμό της με αριθμό εισαγωγικού εγγράφου ΑΓ 7295/2022 αγωγής που άσκησε η ΑγλαϊαΓκούνηκ.λ.π. στρεφόμενη μεταξύ άλλων και κατά του Δήμου Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 13. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Γεωργίας Δημομελέτη για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την συζήτηση της με αριθμ. κατάθεσης ΑΚ 6436/2022 Ανακοπής ΚΕΔΕ που άσκησε ο κ. Σκυνδίλιας Γεώργιος κατά του Δήμου Ελευσίνας και κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 16810/10-10-2022 ατομικής ειδοποίησης, ΑΠ 9184/9-6-2022, ΑΠ 9183/9-6-2022 και ΑΠ 9181/9-6-2022 ταμειακών προσκλήσεων της Ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 14. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Ιωάννη Παυλόπουλου για να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και να δηλώσει σύμφωνα με το Διατακτικό της με αριθμό Α2318/2024 απόφασης αυτού, ότι συναινεί στην παραίτηση της προσφεύγουσας εταιρείας με την επωνυμία «TALOSSHIPYARDS&MARINESERVICESΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», από το δικόγραφο της με αριθμ. 1146/2021 προσφυγής της που είχε ασκήσει κατά του Δήμου.

ΘΕΜΑ 15. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρασκευής Γεωργίου προκειμένου να εκπροσωπήσει τον Δήμο κατά την συζήτηση της από 26-2-2024 έφεσης με ΓΑΚ 2064/2024 και ΕΑΚ 1538/2024 κατά των Καζατζόγλουκ.λ.π. (συνολικά 7 εργαζομένων) και της 1022/2023 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΘΕΜΑ 16. Έγκριση 2ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας 2021».

ΘΕΜΑ 17. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση πεζοδρόμων και χώρων στάθμευσης περιμετρικά του Ο.Τ. 41Α».

ΘΕΜΑ 18. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης κατασκευής του έργου: «Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου εκδηλώσεων στο Ο.Τ. 41Ε».

ΘΕΜΑ 19. Έγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή αγωγών ομβρίων στον πεζόδρομο της Γ. Παύλου και τμήματος της οδού Παγκάλου για την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων.

ΘΕΜΑ 20. Έγκριση πρακτικών κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας 2020».

ΘΕΜΑ 21. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 684/15-1-2024 σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων του Δημοτικού Κ.Δ.Α.Υ. του Δήμου Ελευσίνας, με ενσωμάτωση ανταλλακτικών».

ΘΕΜΑ 22. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2024.

ΘΕΜΑ 23. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 24. Συγκρότηση πενταμελούς Επιτροπής παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων.

ΘΕΜΑ 25. Επί αιτήματος εταιρείας ΕΥΖΗΝ Greece Α.Ε. για παραχώρηση της Πλατείας Ελευθερίας.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για