11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.04.2017

11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 25.04.2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση στην 11η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 και ώρα 20:30 στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

1. Επί αιτήματος Συλλόγου ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Α.Ο. ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ.
2. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας ( ΕΔΔΥΠΠΥ) για την σύσταση και λειτουργία ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ ( Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Ελευσίνας.
3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη ανάθεσης παροχής υπηρεσιών «Τεχνικού Συμβούλου για την Αξιολόγηση Δομών του Δήμου Ελευσίνας».
4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη συντήρησης ψυκτικών συσκευών πόσιμου νερού.
5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας.
6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας ανταλλακτικών για μηχανήματα κήπων.
7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας καθαρισμού υαλοπινάκων δημοτικών κτιρίων.
8. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας για εκτύπωση εντύπων –φακέλων αλληλογραφίας με το λογότυπο του Δήμου, της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας.
9. Λήψη απόφασης για την διάλυση της σύμβασης του έργου: «Διαμόρφωση Πάρκου Μαγούλας» σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 62 του Ν. 3669/2008.
10. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκπόνησης της μελέτης: «Επικαιροποίηση μελέτης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων Δ.Ε. Μαγούλας.
11. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή σταμπωτού οδοστρώματος της οδού Εφέσου του Δήμου Ελευσίνας» της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή των αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.
13. Λήψη απόφασης για τον καταλογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από προνοϊακά επιδόματα.

14. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 92/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
15. Ακύρωση της υπ.αριθμ. 28/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
16. Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας από το Δήμο μας, μηνός Μαρτίου 2017 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.
17. Επί αιτήματος Ζιάκα Βαρβάρας για παραχώρηση χώρου.
18. Eπί αιτήματος Συλλόγου Εργαζομένων στους ΟΤΑ Ελευσίνας, Ασπροπύργου & Μάνδρας – Ειδυλλίας για παραχώρηση χώρου.
19. Επί αιτήματος ΚΝΕ Τομεακή Οργάνωση Θριασίου – Μεγαρίδας για παραχώρηση χώρου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για