11η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας.07.04.21

11η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας

θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Π.Π.Ε. – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης

1.    Εκλογή – Ορισμός αντιπροσώπου του Δήμου Ελευσίνας για να τον εκπροσωπήσει στην Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Μονοπρόσωπης Εταιρείας Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ελευσίνας – Εleusis 2021-.

Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Ε.

2.    Έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

Νομικά

3.    Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Γκλιάτη Σπυρίδωνα αναφορικά με τον χειρισμό της αγωγής που κατέθεσε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών η εταιρεία «Εκδόσεις Σοφία Μοσχανδρέου & ΣΙΑ Ε.Ε.»  κατά του Δήμου Ελευσίνας.

4.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Ηλιοπούλου Ζωής αναφορικά με τον χειρισμό της αγωγής (ΑΓ 13277/2018) που άσκησε η Αλιμπέρτη Ρουμπίνη κατά της Περιφέρειας Αττικής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής,  του Δήμου Ελευσίνας Αττικής & Υπουργού Οικονομικών. 

5.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Δημομελέτη Γεωργίας αναφορικά με τον χειρισμό της προσφυγής ΠΡ 1315/13-2-2017 που άσκησε ο Παυλόπουλος Παναγιώτης.

6.Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Λινάρδου Κων/νας αναφορικά με τον χειρισμό της προσφυγής ΠΡ 1347/14-2-2017 που άσκησε ο Κοτζιάς Σταμάτιος κατά του από 9-1-2017 αποσπάσματος βεβαιωτικού καταλόγου και των με αρ. 4215/2016, 5234/2016 & 61/2017 αποφάσεων του Δήμου.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για