11η Τακτική – Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δάφνης Υμηττού

ΘΕΜΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις
Θέμα 1οΤροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Θέμα 2οΚαθορισμός άσκησης αρμοδιοτήτων σχετικών με κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, εφαρμογής κανονιστικών αποφάσεων κλπ. που θα ασκούνται από υπαλλήλους του Δήμου, για το έτος 2023.
Θέμα 3οΤροποποίηση της αριθμ.28/2022 απόφασης του σώματος περί απόδοσης σε χρήμα των μέσων ατομικής προστασίας και γάλακτος για τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και Ιανουαρίου του έτους 2021 σε δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και λήψη νέας.
Θέμα 4οΈγκριση υλοτομίας δένδρων κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Θέμα 5οΈγκριση χορήγησης – ανανέωσης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Θέμα 6οΈγκριση χορήγησης – ανανέωσης θέσης στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.


Θέμα 7ο
Έγκριση συμπληρωματικής Κατανομής πιστώσεων στα Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» και «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Δάφνης-Υμηττού» κατόπιν απόφασης ΔΕΠ, για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης.

Θέμα 8ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης παραχώρησης σχολικών χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Θέμα 9ο
Έλεγχος υλοποίησης προϋπολογισμού και υποβολή της τριμηνιαίας έκθεσης του 3ου τριμήνου κατάστασης των εσόδων και εξόδων του Δήμου έτους 2022 στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Θέμα 10οΕισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Έτους 2022.
Θέμα 11ο
Καθορισμός συντελεστών Δημοτικών Τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2023 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για