11η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 22.07.20

11η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου Χολαργού 22.07.20

Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 2020

 

Καλείστε να παρευρεθείτε τη Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί διά ζώσης αλλά κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-03-2020, άρθρο 10 παρ. 1) και της υπ΄ αριθ. 163/33282/29-05-2020 εγκυκλίου, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:


1. Ενημέρωση – Συζήτηση για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Προστασίας Υμηττού.

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης του έργου «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάγου – Χολαργού», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 του Πράσινου Ταμείου.

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Εξέταση αιτήματος της κας Δέσποινας Παπαπαναγιώτου, για την πρόωρη λύση της μίσθωσης του περιπτέρου επί της πλατείας Κ. Παλαμά στην Κοινότητα Χολαργού.

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
4. 3η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).
5. 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου – Χολαργού και αναμόρφωση στοχοθεσίας Α’ εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, οικονομικού έτους 2020.
6. Κατανομή και απόδοση δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
7. Εξέταση αιτήματος του κου Βασιλείου Μαρτίνη, για τη διαγραφή της προσαύξησης επί του μισθώματος στο κυλικείο του Κοιμητηρίου Παπάγου.
8. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για το έργο «Καθαρισμός και συντήρηση φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων που βρίσκεται στα όρια περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.», προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
9. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών:
• Κοινότητα Παπάγου
α. Πλ. Φλωρίνης (Αλευρά και Παναγιώτου)
β. Κοιμητήριο (αριθ. τάφου 1548).
• Κοινότητα Χολαργού
α. Γήπεδο μπάσκετ οδού Ναυαρίνου.
v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
10. Γνωμοδότηση για την προσωρινή μεταφορά του 1ου Λυκείου Χολαργού.

vi. ΓΕΝΙΚΑ
11. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Κρέσνης 5).
12. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Πυθαγόρα 15).
13. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για αλλαγή στοιχείων της θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., που ήδη κατέχει σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Χίου 21).
14. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Μελπομένης 44).
15. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την επικαιροποίηση θέσης parking, για σχολικό λεωφορείο και μεταφοράς της, επί της οδού Αετιδέων 15 της Κοινότητας Χολαργού.
16. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Μακεδονίας 92).
17. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (Αλεβιζάτου 68-72).

Χολαργός, 17.07.2020


Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Κουκής

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για