11η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού: 26.07.2017

11η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παπάγου – Χολαργού: 26.07.2017

Καλείστε να παρευρεθείτε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26.07.2017 και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Περικλέους 55), προκειμένου να συζητηθούν και να αποφασιστούν τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 10/2017 πρακτικού της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Αγορά ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου.
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, προκειμένου να μισθωθεί ακίνητο για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου.
4. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και της στοχοθεσίας Α’ εξαμήνου του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, οικονομικού έτους 2017.
5. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 2ου Τριμήνου 2017.
6. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.
7. Επιστροφή οικογενειακού τάφου στον Δήμο.
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση παιδικών χαρών 2015».
9. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2016».
10. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά – Ασπασίας – Τσιάκα, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου».
iii. ΓΕΝΙΚΑ
11. Λήψη απόφασης για τη διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού, για τη συνέχιση υλοποίησης του προγράμματος «Κουζίνα για όλους», στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής «Κοντά στον Δημότη».
12. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο – Μουσείο παλαιών χαρτών και χαρακτικών Αττικής».
13. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της απογραφής (ισολογισμού) έναρξης της 07.05.2011 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 64/2017 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου.
14. Έγκριση της υπ’ αριθ. 8/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την
παραχώρηση θέσης φόρτωσης – εκφόρτωσης σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού
(Λ. Μεσογείων 174).
15. Έγκριση της υπ’ αριθ. 9/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την
παραχώρηση θέσης φόρτωσης – εκφόρτωσης σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού
(Αετιδέων 6-8).
16. Έγκριση της υπ’ αριθ. 10/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την
παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μΕ.Α (Λ. Περικλέους 25Α).
17. Έγκριση της υπ’ αριθ. 11/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση
στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.
18. Έγκριση της υπ’ αριθ. 12/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση
στάθμευσης πέριξ ιδιωτικού χώρου Parking στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (Κυδωνιών 14).
19. Έγκριση της υπ’ αριθ. 13/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την
απαγόρευση στάθμευσης σε διασταυρώσεις οδών, για διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων.
20. Έγκριση της υπ’ αριθ. 14/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη διατήρηση
θέσης κενωθέντος περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού.
21. Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού (αντιδρόμηση τμήματος οδού Αγ.
Τριάδος).
22. Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (αντιδρόμηση τμήματος οδού
Μονής Κύκκου).

 

Χολαργός, 21/07/2017
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Βαλυράκης

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για