12η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 22.03.2022

12η Μεικτή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας. 22.03.2022

θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

   Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
       Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λεωνίδας Παππάς

1.    Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των Συνεπειών από Εκδήλωση Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΤΑΜΕ).

2.    Λήψη απόφασης για την κοπή τεσσάρων (4) δέντρων (πεύκων) σε πεζοδρόμιο επί της οδού Αριστείδου 12 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

3.    Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση Σταθμού Μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στην Δημοτική Ενότητα Μαγούλας.

ΤΕΧΝΙΚΑ –  Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

4.    Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της επιχείρησης BAMBINI WORLD IKE, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, στην θέση ΧΑΒΩΣΙ επί της ανώνυμης Δημοτική οδού (συμβάλλουσας στην Επαρχιακή οδό Μαγούλας – Δερβενοχωρίων)

.5.    Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων της επιχείρησης ΣΤΡΙΜ ΓΚΛΟΜΠΑΛ μ. Α.Ε. στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, στη θέση ΠΑΤΗΜΑ επί της οδού Επαμεινώνδα. 
Ν.Π.Ι.Δ.  Κ.Ε.Δ.Ε. – Πρόεδρος κ. Νικόλαος Βιλλιώτης

6.    Επί αιτήματος Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας για την παραχώρηση προς χρήση του Παλαιού Ελαιουργείου καθώς και του Κυλικείου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την διεξαγωγή του Φεστιβάλ Αισχύλεια για τα έτη 2022 και 2023.

7.    Έγκριση Απολογισμού του Φεστιβάλ Αισχύλεια έτους 2020

.8.    Έγκριση Απολογισμού του Φεστιβάλ Αισχύλεια έτους 2021.

Π.Π.Ε. – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Φώτιος – Παναγιώτης Τατάκης

9.    Επί αιτήματος Δημοτικής Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Ελευσίνας για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων και αδειοδότηση υλοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν δράσεις που εντάσσονται στο Καλλιτεχνικό Πρόγραμμα της  Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Ελευσίνα 2023.ΓΕΝΙΚΑ

10.    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών.

ΝΟΜΙΚΑ

11.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να χειριστεί δύο (2) αιτήσεις αναιρέσεως κατά των υπ’ αριθμ. Α3339/2021 και Α3340/2021 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 ΠΑΥΛΟΣ  Γ.  ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για