12η Συνεδρίαση (Δια Ζώσης) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας

ΝΟΜΙΚΑ

 1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου για να χειριστεί δύο υποθέσεις επιβολής δημοτικών φόρων και τελών στην εταιρεία «Χαλυβουργική Α.Ε.» για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2020 και το πρώτο εξάμηνο του έτους 2021.
 • Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό δύο (2) προσφυγών που άσκησε η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για θέματα δημοτικής φορολογίας του έτους 2021 (ΠΡ 2553/2021 και ΠΡ 6370/2021)

Ν.Π.Δ.Δ.  ΠΑΚΠΠΑ – Πρόεδρος κ. Λεωνίδας Παππάς

 • Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ο.ε. 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».
 • Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου περί οικονομικού απολογισμού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Πολιτισμού – Αθλητισμού – Κοινωνικής Πολιτικής & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευσίνας».

Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Ε. – Πρόεδρος κ. Νικόλαος Βιλλιώτης

 • Έγκριση χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας Κ.Ε.Δ.Ε. από τον Δήμο μας για το μήνα Φεβρουάριο 2023 του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης.

ΓΕΝΙΚΑ

 • Έγκριση σύναψης ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ Δήμου Ελευσίνας και της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «GRID TELECOM», για την παραχώρηση θέσεων στάθμευσης – φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του συμφωνητικού αυτού».
 • Επί αιτήματος Συλλόγου Ηπειρωτών Θριασίου Πεδίου για την παραχώρηση της πλατείας έμπροσθεν του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου.

ΤΕΧΝΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

 • Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επέκταση υπάρχοντος δικτύου αποχέτευσης αγωγών ομβρίων υδάτων στην περιοχή του Αεροδρομίου στην Δ.Ε. Ελευσίνας».

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος

 • Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 2849/9-2-2023 σύμβαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. πρωτ. 21970/20-12-2021 αρχικής σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου – κοινωνικό εστιατόριο, του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ελευσίνας – ΤΜΗΜΑ Α’)»
 1. Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής που εκδόθηκε μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 16029/27-9-2021 αρχικής σύμβασης για την δαπάνη με τίτλο: «Πλύσιμο εσωτερικό και εξωτερικό οχημάτων και μηχανημάτων έργου, με γρασάρισμα όπου απαιτείται».
 1. Απαλλαγή από προσαυξήσεις και άρση κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.
 1. Ορισμός υπόλογου υπαλλήλου με τον αναπληρωτή του, για την κίνηση λογαριασμών καταθέσεων – αναλήψεων, με τις συνεργαζόμενες τράπεζες, ορισμό υπεύθυνου χρήστη του web banking Δήμου Ελευσίνας με  συνεργαζόμενες τράπεζες, και ορισμός υπαλλήλου για υπογραφή συμβάσεων συνομολόγησης  όρων λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών  με  συνεργαζόμενες τράπεζες.
 1. Διαγραφές βεβαιωμένων τελών φόρων & δικαιωμάτων.
 1. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ».
 1. Συζήτηση – Ενημέρωση επί της οικονομικής κατάστασης Δήμου Ελευσίνας.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για