12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 08.05.2018

12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελευσίνας: 08.05.2018

ΘΕΜΑ:«Πρόσκληση στην 12η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου»

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/06 με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», και του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 καλείστε την Τρίτη 8 Μαϊου 2018και ώρα20:30στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας».

 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση πλάτους πεζοδρομίων και οδοστρώματος α) στην οδό μεταξύ των Ο.Τ. 383 – 384, β) στην οδό Χατζηδάκη και γ) στην οδό Γιάννη Μελέτη, για την εκτέλεση του έργου: «Διανοίξεις οδών, καθαιρέσεις και αποκαταστάσεις ρυμοτομούμενων στην περιοχή Αεροδρομίου» της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

 3. Λήψη απόφασης για την ανάγκη εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη για την λειτουργία Δημοτικού ΚΔΑΥ»

 4. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της δαπάνης για υπηρεσίες «Φύλαξης Δημοτικών Κτιρίων & Λοιπών Δημοτικών Εγκαταστάσεων Δημοτικών Ενοτήτων Ελευσίνας & Μαγούλας (Σ)».

 5. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της Προμήθειας Φαξ, Φωτοτυπικών, Αριθμομηχανών, Μηχανών Γραφείου κ.λ.π.

 6. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας τροφών σίτισης αδέσποτων ζώων.

 7. Λήψη απόφασης για την ανάγκη διενέργειας της προμήθειας αναβατορίου για ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ελευσίνας.

 8. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης «Συντήρηση και Επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Μαγούλας».

 9. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης «Συντήρηση και Επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού Δ.Ε. Ελευσίνας».

 10. Λήψη απόφασης για την λύση της σύμβασης για την Συντήρηση και Επισκευή Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Δ.Ε. Ελευσίνας (Σ) Ομάδα Α’.

 1. Ορισμός εκπροσώπου ως μέλους, στην επιτροπή εξέτασης των προϋποθέσεων της παροχής εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών χαμηλών εισοδημάτων, αποσυνδεδεμένων από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

 2. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 554/17 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 3. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

 4. Διαγραφή οφειλής από παράβαση Κ.Ο.Κ.

 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών προμηθειών & παραλαβή αντικειμένων των συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για