12η Συνεδρίαση του Δ. Σ. του Δήμου Ελευσίνας την ΤΕ 03-04-24 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1. Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Ελευσίνας.

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση έκθεσης πορείας του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ και αλλαγής χρήσης
σε χώρο Πολιτιστικών Λειτουργιών – Κτίρια 1 & 2».

ΘΕΜΑ 3. Έγκριση (4ης) παράτασης σύμβασης κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση κτιριακού συγκροτήματος ΙΡΙΣ
και αλλαγή χρήσης σε χώρο Πολιτιστικών Λειτουργιών – Καμινάδα».

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για