12η Τακτική Διαδικτυακή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας 23.04.21

θέματα της ημερήσιας διάταξης

:Διοικητικά – Δήμαρχος κ. Αργύριος Οικονόμου

1.    Λήψη απόφασης περί ανανέωσης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του Δήμου Ελευσίνας για το σχολικό έτος 2021-2022, για την παραχώρηση παιδαγωγικού προσωπικού από το Δήμο Ελευσίνας στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Ο.Α.Ε.Δ. Ελευσίνας.

    Τεχνικά – Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Αθανάσιος Μαυρογιάννης

2.    Λήψη απόφασης περί απευθείας αγοράς ακινήτου στο Ο.Τ. 10 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας

3.    Λήψη απόφασης περί απευθείας αγοράς ακινήτου στο Ο.Τ. 185 της Δημοτικής Ενότητας Ελευσίνας.

4.    Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας εκπόνησης μελέτης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Ελευσίνας μέσω σύναψης δημόσιας σύμβασης μελέτης.

5.    Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α επί της οδού Σκόρδα 32 στην Δ.Ε. Ελευσίνας.

Δ/νση Καθαριότητας,Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος & Πρασίνου
Αρμόδιος Αντιδ/χος κ. Λεωνίδας Παππάς

6.    Έγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεση/Βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία « ΔΑΡΔΑΝΟΣ»

Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Ε.

7.    Έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της ψηφισθείσης συγκρότησηςεπιτροπής
«Φεστιβάλ Αισχύλεια» του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας».

Νομικά

8.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κας Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με το χειρισμό των κατά χωρισμόν δικογράφου υπ’αριθμ. ΠΡ 835 & 837/2021 προσφυγών που κατέθεσε η «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά του Δήμου Ελευσίνας.

9.    Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου κας Αγγελικής Χαροκόπου αναφορικά με τη σύνταξη και κατάθεση δύο εφέσεων κατά των υπ’αριθμ. Α630/2021 & Α633/2021 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί των υπ’αριθμ. ΠΡ 13502/2017 & ΠΡ 8281/2017 προσφυγών της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε.» κατά της επιβολής δημοτικών φόρων και τελών για διάφορα χρονικά διαστήματα το έτος 2017.

10.    Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων κ.κ. Μιχάλη & Γιώργου Τριαλώνη αναφορικά με το χειρισμό της προσφυγής που κατέθεσε η ΔΕΗ Α.Ε. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κατά του Δήμου Ελευσίνας σχετικά με την καταβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2012, μετά την αναβολή έκδοσης οριστικής απόφασης από το 17ο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για