12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.08.06.2022

12η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.08.06.2022

1. Έγκριση 5 ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Κηφισιάς οικ. έτους 2022.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος.
2. Λήψη απόφασης για την μετατροπή σε χρήμα της παροχής των μέσων προστασίας
εργαζομένων για τα έτη 2018-2019.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Παπαδόπουλος.
3. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, εστιατορίου – αναψυκτηρίου – σνακ μπαρ
στο ακίνητο επί της οδού Λεβίδου 1 και Κασσαβέτη 1, στο Ο.Τ. 81, στην Κηφισιά.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.2
4. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, αναψυκτηρίου στο ακίνητο επί της οδού
Διομήδους Κυριακού αρ. 15, στο Ο.Τ. 36, στην Κηφισιά.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.
5. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, εστιατορίου – ψητοπωλείου στο ακίνητο
επί της οδού Κασσαβέτη αρ. 13, στο Ο.Τ. 81, στην Κηφισιά.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.
6. Γνωμοδότηση ως προς την όχληση ή μη, εμπορικού καταστήματος λιανικής
διάθεσης τροφίμων και ποτών στο ακίνητο επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 357, στο
Ο.Τ. 344, στην Κηφισιά.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Κουρμαδιάς.
7. Επί του υπ΄αρ.πρωτ.: 22351/02-06-2022 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών για την τοποθέτηση καμπινών, για τις ανάγκες του έργου «Fiber to the
Home – FTTH» στις Δ.Κ. Κηφισιάς και Ν. Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς, κατόπιν
αιτημάτων της εταιρείας COSMOTE technical services.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντιδήμαρχος κ. Μακρής.

Μπορεί να ενδιαφέρεστε για